Belastingen & subsidies

 • WOZ-beschikking

  Huis bouwen Een WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak.

 • Rioolheffing

  Riolering Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

 • Onroerende zaakbelasting

  Hotel gebouw best western 85 Onroerende zaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond.

 • Precariobelasting

  Terras - precario Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • Subsidieloket

  Subsidieloket De gemeente stelt jaarlijks subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen Goudse burgers en organisaties werken aan de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van Gouda. De gemeente verdeelt de subsidie over diverse speerpunten.