Vrijwilligersprijzen

Meld uw organisatie aan    

Inspirerende vrijwilligersactiviteiten in het zonnetje gezet!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Ook in Gouda. Hiervoor verdienen zij erkenning en waardering. De Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen zijn een manier om vrijwilligersorganisaties in het zonnetje te zetten. U kunt uw vrijwilligersorganisatie nu aanmelden.

Waardering en erkenning
Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen zet de gemeente Gouda vrijwilligersorganisatie in de spotlights en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning.

Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen
De Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de VNG. De organisatie is in handen van Movisie. Met de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties in het zonnetje gezet en wordt een blijk van waardering gegeven aan al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Per gemeente mogen maximaal drie vrijwilligersorganisaties worden aangemeld. 

Organisatie aanmelden
U kunt uw vrijwilligersorganisatie aanmelden t/m 26 november. Landelijke organisaties kunnen zich aanmelden via www.vrijwilligersprijzen.nl.

Stemmen
Vanaf december kan via www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. 

Uitreiking prijzen 
Op 15 februari volgend jaar worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.