Wegen en groenonderhoud

  • Werk aan de weg

  • Nieuwe Gouwe Oostzijde

    De verkeersdoorstroming en veiligheid op de Nieuwe Gouwe Oostzijde pakken we in de maand augustus aan. De verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden vervangen of beter afgesteld, er komt bij een kruispunt een linksafverbod en op diverse plekken vervangen we het asfalt.