Wegen en groenonderhoud

  • 'Achter de Kerk'

    Omdat het straatwerk rondom de Sint Jan (Achter de Kerk) deels verzakt is, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de bestrating.

  • Groot onderhoud bestrating

    Gemeente Gouda zorgt ervoor dat alle straatsteenverhardingen (denk aan klinkers, kasseien, betontegels) er netjes bij blijven liggen. Jaarlijks inspecteert de gemeente alle verhardingen. Met de inspectieresultaten in de hand bepalen wij welke straten er dat jaar in aanmerking komen voor groot onderhoud (herstraten). Op deze pagina ziet u waar wij in 2016 herstraten.

  • Werk aan de weg
  • Nieuwe Gouwe Oostzijde

    De verkeersdoorstroming en veiligheid op de Nieuwe Gouwe Oostzijde pakken we in de maand augustus aan. De verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden vervangen of beter afgesteld, er komt bij een kruispunt een linksafverbod en op diverse plekken vervangen we het asfalt.