Verharding en rioleringswerkzaamheden Molenwerf

De Molenwerf krijgt nieuwe bestrating en nieuwe kolken om het regenwater af te voeren.

Hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden zijn gepland vanaf 4 maart en duren naar verwachting tot medio mei 2019.

Wat bekent dit voor mij?

De Molenwerf blijft gewoon bereikbaar voor voetgangers. Aan de bereikbaarheid van de bedrijven in de Molenwerf geven we speciale aandacht. 

Werkzaamheden geven vaak overlast voor de omgeving. We doen echter ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het werk gebeurt in drie gedeelten, waardoor de overlast beperkt blijft en de bereikbaarheid zo goed mogelijk is.

Waarom doet de gemeente dit?

De kwaliteit van de huidige bestrating voldoet niet meer. De weg oogt rommelig en bij regen blijven plassen staan. Omdat dit met klein plaatselijk onderhoud niet meer te verhelpen is, hebben wij ervoor gekozen om de gehele Molenwerf op te knappen. Hierbij gebruiken we deels nieuwe materialen en deels gaan we bestaande materialen hergebruiken.

Hoe ziet het nieuwe ontwerp er uit?

Als belangrijkste verschil in de inrichting worden de huidige gele stenen vervangen voor rode stenen zoals op veel plaatsen in de binnenstad. Om een beeld te krijgen van de nieuwe situatie is een impressie gemaakt.

Meer weten?

De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Hazebroek & Tamerus Wegenbouw. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de aannemer: http://www.hazebroek-tamerus.nl of neem contact op via tel. (0180) 313344 of info@hazebroek-tamerus.nl.

Voor vragen of klacheten kunt u contact opnemen met de directievoerder Ruud Verberne, via tel. (0182) 587428 of ruud.verberne@gouda.nl.