Gouda Stevige Stad

De bodem onder onze binnenstad daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Ook nu is dat het geval. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart.

Oorzaak en gevolg

Onze binnenstad is gebouwd in een gebied met veen en klei. Door het gewicht van de bebouwing klinkt die bodem langzaam in, gemiddeld met 30 cm in de afgelopen eeuw. De negatieve gevolgen van bodemdaling zijn her en der merkbaar in de stad. Denk daarbij aan kelders die vollopen, optrekkend vocht, verzakkingen en schade aan wegen of riolering.

Bodemdaling

Leven met bodemdaling

De binnenstad van Gouda leeft al bijna 1000 jaar met bodemdaling. Steeds als dat problemen oplevert passen we ons aan. Dat laat de illustratie 750 jaar leven met bodemdaling goed zien. Uit onderzoek volgt dat de tot nu gevolgde strategie ook voor de toekomst een goede strategie is; we zullen ons steeds weer moeten aanpassen om actuele overlast het hoofd te bieden op een manier die niet later voor extra overlast zorgt.

Water- en riooloverlast

In de laaggelegen delen van de binnenstad komt nu al veel water- en riooloverlast voor. Aanpak van deze overlast is nodig en kan alleen in nauwe samenwerking tussen eigenaren, gebruikers, gemeente en waterschap. In de periode tot eind 2019 stellen gemeente en waterschap, samen met de betrokkenen in de stad een plan (Kaderplan Bodemdaling Binnenstad) op voor de aanpak van deze overlast. Ook wordt samen met de betrokkenen gekeken of er al eerder (tijdelijke) maatregelen kunnen worden genomen om de overlast te verlichten. 

De toekomst

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad richt zich op het verminderen en voorkomen van overlast in de lage delen in de periode tot 2050. Daarnaast kijkt het plan naar voren met als doel te bepalen welke stappen we moeten zetten om ook overlast in de verdere toekomst het hoofd te bieden op een manier die past bij onze prachtige binnenstad. 

Meer informatie

Meer over bodemdaling in de binnenstad kunt u lezen in de folder. Daarin vindt u onder andere informatie over: 
•    bodemdaling in andere delen van Gouda 
•    het stappenplan op weg naar een structurele aanpak
•    wat we geleerd hebben van het onderzoek naar bodemdaling.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen vindt u op onze vraag en antwoord pagina. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die stellen via stevigestad@gouda.nl

Onderzoek

Gemeente en waterschap worden geholpen bij de aanpak van bodemdaling door verschillende onderzoeksinstituten. U kunt de rapportages van het onderzoek dat is afgerond zelf bekijken.