Ophoging en riool

 • De Raam (eo)

  De gemeente Gouda gaat werken aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting met behulp van straatstenen.

 • Rioolvervanging

 • Herinrichting Vest

  De gemeente Gouda is gestart met het ophogen en herinrichten van de Vest tussen de Vlamingstraat en Verlorenkost. De Vest krijgt daarmee dezelfde uitstraling als de Verlorenkost. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jos Scholman BV.

 • Vreewijk-Zuid ophoging en herinrichting

  In Vreewijk-Zuid knapt de gemeente de straatinrichting op door ophoogwerkzaamheden en het gebruik van nieuwe materialen.

 • Marconistraat en Voltaweg

  De gemeente gaat de laaggelegen delen ophogen en de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We voeren rioleringswerkzaamheden uit en voorzien de voetpaden van nieuwe materialen.

 • Jan van Beaumontstraat

  De werkzaamheden in de Jan van Beaumontstraat e.o. zijn nagenoeg afgerond. De Jan van Beaumontstraat is weer voldoende opgehoogd en ziet er mede door het gebruik van nieuwe bestratingmaterialen weer netjes uit.

 • Weidebloemkwartier

  Het huidige rioolstelsel in de wijk Weidebloemkwartier verkeert in zeer slechte staat en is aan vervanging toe.

 • Aanbrengen rioolgemaal Keerkring

  De gemeente Gouda heeft de Keerkring en een deel van de Meridiaan opgehoogd. Het gehele gebied is weer opengesteld voor het verkeer. Het laatste onderdeel van dit project bestaat uit het plaatsen van een nieuw rioolgemaal t.h.v. de firma Knegt & Leeflang. Hiervoor graven we een grote bouwput, waarna we de leidingen op het gemaal aansluiten en de rijbaan en het voetpad weer herstellen.

 • Ophogen Achterwillenseweg

  Tussen de Isoldestraat en het Gloriantplantsoen hoogt de gemeente de Achterwillenseweg op. Tegelijkertijd veranderen we dit weggedeelte in een 30km-zone.

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de Vogelbuurt en omgeving. In deze wijk gaat de riolering en de openbare ruimte vernieuwd worden. Dit betekend dat we de bestaande riolering gaan vernieuwen of verbeteren voor de afvoer van vuil water en regenwater. Er wordt ook een nieuw plan gemaakt voor de openbare ruimte van de wijk.