Kademuur Kattensingel

Vervangen kademuur en reconstructie Kattensingel

De kademuur langs de Kattensingel gelegen tussen de Pottersbrug en de Kleiwegbrug is in slechte staat en moeten wij vervangen. De kademuur uit 1929 met een lengte van circa 500 meter bestaat uit een betonnen L-wand en is scheefgezakt. Over de gehele lengte is de kademuur achterover gekanteld en er zitten scheuren en breuken in.

De huidige situatie en een impressie van de toekomstige situatie

Kattensingel 1Kattensingel 2

Kattensingel 3Kattensingel 4

Kattensingel 5Kattensingel 6

De Kattensingel is van oorsprong een gebiedsontsluitingsweg. Een aantal jaren geleden is de categorisering veranderd in een erftoegangsweg. Hierdoor is de maximale snelheid verlaagd van 50 km naar 30 km per uur. Door de vervanging van de kademuur en de reconstructie moeten de bomen wijken, maar in de nieuwe situatie komen er weer bomen terug. De openbare verlichting is verouderd en wordt vervangen. Ook worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Kattensingel werkzaamheden

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er overlast voor het verkeer. Wij proberen uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken. Eventuele afsluitingen en omleidingen worden tijdens de uitvoering met bebording aangegeven. De directe omgeving krijgt vooraf bericht van ons en wij betrekken de omwonenden in de voorbereidende fase bij de uitwerking van het ontwerp.

Planning

Voorbereiding: tot en met 2e kwartaal 2017.
Uitvoering: vanaf 2e kwartaal 2017 tot en met 1e kwartaal 2018.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een e-mail sturen naar projectondersteuningpor@gouda.nl of bellen met de gemeente Gouda, afdeling Projecten Openbare Ruimte via telefoon 14 0182. De projectleider is de heer W. Coppens.