Rioolaansluiting

Meer informatie hierover vindt u in de aansluitverordening riolering 2015.

Er zijn meerdere categorieën afvalwater die u kunt lozen op het gemeentelijk riool. Afhankelijk van uw situatie kunt u meerdere aansluitingen nodig hebben om uw afvalwater af te voeren. Per categorie afvalwater dient u een aparte aansluiting op de perceelgrens aan te bieden. In de meeste gevallen gaat het om de afvoer van hemelwater en vuilwater.

Als u een nieuwe aansluiting op het riool wilt hebben dient u hiervoor een formele aanvraag in bij de gemeente. Dit doet u ook als u een bestaande aansluiting wilt wijzigen. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier rioolaansluiting. Hierop geeft u precies aan wat in uw situatie van toepassing is.

Voor het vervangen van een bestaande rioolaansluiting en het buiten gebruik stellen van een rioolaansluiting doet u een melding bij de gemeente. Ook daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier.