Gratis identiteitskaart voor kinderen van 14 t/m 17 jaar

De gemeente neemt onder bepaalde voorwaarden de kosten van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen van 14 t/m 17 jaar voor haar rekening. U hoeft niet eerst zelf te betalen. De pasfoto wordt niet vergoed. Als u de identiteitskaart snel wilt hebben (spoedprocedure), betaalt u zelf de extra kosten. Een paspoort is niet gratis.

Voorwaarden
De gemeente neemt de kosten van een Nederlandse identiteitskaart voor uw kind voor haar rekening als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

o    U heeft een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm).
o    Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit en is ingeschreven in Gouda.  
o    Uw kind is op het moment van aanvragen tussen de 14 en 18 jaar.
o    Uw kind heeft geen geldige identiteitskaart en geen geldig paspoort.
o    Uw kind heeft nog niet eerder een gratis identiteitskaart aangevraagd.

Aanvragen
Wilt u een gratis identiteitskaart voor uw kind aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze naar de gemeente Gouda, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 10005, 2800 VB Gouda.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken nemen wij dan een beslissing op uw aanvraag.

Als uw kind in aanmerking komt voor een gratis identiteitskaart, kan uw kind zelf met de brief met de beslissing binnen één maand na de verzenddatum op de normale manier een aanvraag doen aan de balie in het Huis van de Stad. Kijk hier voor meer informatie en wat uw kind mee moet nemen bij de aanvraag.

Kosten
U hoeft niet eerst te betalen, de aanvraag is meteen gratis. Pasfoto’s worden niet vergoed. Bij een spoedaanvraag moet u zelf de extra kosten voor de spoedprocedure betalen (€ 47,55, tarief 2017).