Inkomensondersteuning

De gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen).

 • Kindpakket

  kindpakket 80x80 Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Een deel van het Kindpakket wordt op de Rotterdampas geplaatst.

 • Bijzondere bijstand

  Geld vingers U kunt een vergoeding krijgen (bijzondere bijstand) voor noodzakelijke extra kosten die u niet (geheel) uit uw inkomsten kunt betalen.

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Rolstoel Voor mensen met een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm) heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.

 • Rotterdampas

  Stadspas 80x80 Met de Rotterdampas kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Iedereen kan een pas kopen. Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) kunnen de pas met een gereduceerd tarief kopen. De pas kost dan € 5,00 per persoon.

 • Kwijtschelding (gemeentelijke) belastingen

  munten 80x80 Heeft u als inwoner onvoldoende geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor Rioolrecht (gebruikersdeel) en Afvalstoffenheffing. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

 • Individuele Inkomenstoeslag

  De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is voor personen die lange tijd moeten leven van een laag inkomen.

 • Individuele studietoeslag

  Als onderdeel van de Participatiewet kan de Gemeente Gouda een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking.