Subsidieloket

De gemeente stelt jaarlijks subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen Goudse burgers en organisaties werken aan de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van Gouda. De gemeente verdeelt de subsidie over diverse speerpunten.

Aanvragen

Instellingen met rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid kunnen subsidie aanvragen.

De gemeente subsidieert activiteiten op het gebied van:
• sociaal-cultureel welzijn
• maatschappelijk welzijn
• zorg
• onderwijs
• cultuur
• recreatie
• sport

Bovendien moeten de activiteiten:
• bestemd zijn voor de Goudse inwoners
• zonder subsidie niet kunnen plaatsvinden
• passen binnen het beleid van gemeente Gouda

De mogelijkheden

Er zijn twee soorten subsidies:
- Boekjaarsubsidies: Jaarlijkse subsidies worden per jaar verstrekt.
- Subsidieregelingen: Subsidies voor specifieke doelstellingen.

Hoe werkt het?

Een subsidie vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit is per subsidieregeling anders. Kijk bij subsidieregelingen voor het aanvraagformulier. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie vindt u op de pagina 'Hoe werkt het?'.

Aanvraagtermijn

Boekjaarsubsidie: Aanvragen voor subsidie dient u uiterlijk 31 augustus in, voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie nodig is. Verantwoordingen moeten uiterlijk 14 mei van het jaar dat volgt op het subsidiejaar ontvangen zijn, met ingang van subsidie 2018 wordt deze termijn vervroegd naar 31 maart.
Subsidieregeling: Elke regeling heeft een eigen aanvraagtermijn. Kijk in de regeling voor specifieke informatie.

Reactietermijn

Boekjaarsubsidie: Voor het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie nodig is, krijgt u antwoord via een beschikking.
Subsidieregeling: U krijgt binnen 15 weken antwoord via een beschikking. Kijk in de regeling voor specifieke informatie.