Sportideeën voor Gouda - Uitnodiging Lokaal Sportakkoord

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! Voor de één betekent sport presteren, voor de ander gezelligheid. In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. Daarom hebben we sportideeën bij inwoners opgehaald.

Startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord

We delen deze ideeën tijdens de startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord op dinsdag 17 september in het Huis van de Stad. De bijeenkomst is voor sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit onderwijs, wonen, welzijn en zorg, het bedrijfsleven, de gemeente en ieder ander die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Gouda. Wil je hierbij zijn? Bekijk de uitnodiging en meld je direct aan! 

Voorbeelden van sportieve ideeën voor Gouda: 

Logo sportakkoordVan sportideeën naar een sportakkoord

Er komt een Sportakkoord Gouda. Het sportakkoord wil voorzien in het verbinden van mensen en organisaties, om met sport (en bewegen) van Gouda een nog fijnere stad te maken. Sportieve ideeën doen ertoe, het geeft energie om er samen aan te werken!

Aanleiding

In 2018 sloot minister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord: een landelijk leidend document met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Ambities in het plan zijn inclusief Sporten & bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen en ‘Topsport die inspireert’. Om deze ambities te realiseren, vinden VWS, VNG/VSG en NOC*NSF het belangrijk dat gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal en waar mogelijk regionaal niveau het Sportakkoord vertalen naar de lokale en sport specifieke context. In Gouda werken we mee aan het Nationale Sportakkoord en maken we met jouw input een lokaal sportakkoord.