Meertalig modelformulier

Hoe werkt het?

U kunt een meertalig modelformulier alleen aanvragen bij de gemeente die ook het originele document heeft afgegeven. Heeft u nog geen origineel document? Dan kunt u dit tegelijk met het meertalig modelformulier aanvragen.

Meertalige modelformulieren zijn beschikbaar voor:

 • een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, beëindiging partnerschap, overlijden)
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • attestatie de vita
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat

Wat moet u doen?

U kunt het formulier op twee manieren aanvragen:

Schriftelijk

Stuur een brief of e-mail met daarin:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • van welk document u een meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • in welke taal u het meertalig modelformulier wilt aanvragen;
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
 • uw handtekening.

Langskomen

U kunt een meertalig modelformulier ook aanvragen aan de balie in het Huis van de Stad, tijdens de vrije inloop.

Als u langskomt, neem dan het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • wanneer u een meertalig modelformulier wilt aanvragen bij een document dat u al eerder heeft aangevraagd, neemt u dat document mee naar de afspraak.

Hoe lang duurt het?

Het meertalig modelformulier wordt binnen 5 dagen naar u opgestuurd.

Kosten

Meertalig modelformulier van:

 • een akte van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, beëindiging partnerschap, overlijden) € 13,40
 • een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 18,00
 • een attestatie de vita € 13,40   
 • een standaard uittreksel BRP met gegevens over woon en verblijfplaats of burgerlijke staat € 4,00

U betaalt kosten voor het meertalig modelformulier en de kosten voor het originele document.