Verklaring onder ede of belofte

In principe mogen alleen persoonsgegevens die zijn ontleend aan brondocumenten worden opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP), omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Het gemeentebestuur wijst een ambtenaar aan ten overstaan van wie u een verklaring af kunt leggen.

Aanleidingen
De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn:

  1. een eerste inschrijving in de BRP
  2. een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens
  3. een interne melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt
     

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.
 

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:

  1. alle persoonlijke officiële documenten die u in bezit heeft