Overlijdensaangifte

Afspraak maken overlijdensaangifte

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP) en er wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Als de overledene niet in Gouda staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de betreffende woongemeente.

Meenemen

Als u aangifte van overlijden wilt doen, moet u het volgende meenemen:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
  • Een verklaring van overlijden afgegeven door de arts.
  • Indien van toepassing het trouwboekje van de overledenen.