Afval scheiden loont

Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen.

CycluslogoWie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf 2018 minder betalen. Duurzaamheidswethouder Hilde Niezen: “Deze stap is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en de portemonnee van diegenen die hun afval goed gaan scheiden.”

Hoe werkt ’Afval scheiden Loont’?

Goudse inwoners scheiden nog maar 46% van het afval en bieden nu gemiddeld 212 kilo restafval per inwoner per jaar aan. Het landelijke doel is 100 kilo in 2020.

Om het scheiden van afval te stimuleren verlagen we de standaard afvalstoffenheffing en gaan Gouwenaars een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval betalen. Het aanbieden van gescheiden afval (oa. groente- en tuinafval, papier, glas en plastic/metalen verpakkingsmateriaal) wordt betaald uit de vaste heffing.

Om het scheiden van plastic aantrekkelijker en makkelijker te maken, zal dit afval vanaf de zomer 2017 wekelijks opgehaald worden. Ook blik en drankenkartons kunt u tegenwoordig bij dit plastic afval doen. Door afval beter te scheiden ontstaat er minder restafval en kan iedereen geld besparen.

Tarieven

Afval scheiden     Kosten aanbieden
Papier en karton

Gratis

Groente- en tuinafval

Gratis

Plastic, blik en drankenkartons

Gratis

Glas

Gratis

Textiel

Gratis

Batterijen

Gratis

Elektrische apparaten

Gratis

Spullen naar kringloopwinkel

Gratis

 

Restafval Kosten aanbieden
Kleine grijze container (140 liter)

 € 3,50 per keer

Grote grijze container (240 liter)

 € 6,00 per keer

Betaalde restafval zak binnenstad (60 liter)

 € 1,50 per keer

Ondergrondse container inworp (60 liter)

 € 1,50 per keer

 

Situatie 2018 (overgangsjaar) – 10 euro

Vanwege de verwachte besparingen door het nieuwe systeem, verlagen we de afvalstoffenheffing in het overgangsjaar al met 10 euro. Dit komt neer op een afvalstoffenheffing voor 1-persoonshuishouden: € 259 en meerpersoons: € 326.

Situatie 2019

In 2019 geldt dat de afvalstoffenheffing voor alle huishoudens bestaat uit:

  • een vast deel van € 209,-
  • een variabel deel voor het aantal keer dat u restafval aanbiedt. Zie hiervoor de tarieven in de tabel.

De afrekening van het aantal ledigingen in 2018 gebeurt begin 2019 door de BSGR bij de Afvalstoffenheffing 2019. U kunt hier een aantal rekenvoorbeelden bekijken.

Voor inwoners met medisch afval als gevolg van chronische ziektes of aandoeningen, komt er een korting op de vaste afvalstoffenheffing.

Binnenstad bewoners

Voor binnenstadbewoners die hun afvalzakken op straat zetten: dat kan straks alleen nog met speciale restafvalzakken. Deze moet u apart kopen en zijn duurder dan gewone zakken. Zo betalen inwoners van de binnenstad ook mee: € 1,50 per zak van 60 liter. Gewone grijze vuilniszakken kunt u dan in de binnenstad niet meer gebruiken om op straat aan te bieden. Deze kunnen nog wel in ondergrondse containers gebruikt worden, omdat daar al meebetaald wordt per inworp.

Opbouw heffing

Schematisch ziet de opbouw van de afvalstoffenheffing er de komende jaren als volgt uit:

infograph afval scheiden loont

100 dagen afvalvrij: Hoe doen ze het?

Lees hier de tips en ervaringen van de mensen die meededen aan de 100 dagen afval vrij test van Cyclus. Hoe was het om 100 dagen vrijwel zonder afval te leven. Laat u inspireren hoe het kan!

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Hier leest u de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over Afval scheiden loont.

Meer informatie

Op de volgende pagina's kunt u meer informatie vinden: