Actueel RSS icoon

 • Dubbel feest op Boomplantdag Gouda

  Op 20 november 2019 houden gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland de jaarlijkse Boomplantdag. Dit jaar is het dubbel feest met het vergroenen van het Plazuidplein en de Raam. Wethouder Hilde Niezen en kinderburgemeester Talitha Schaddelee geven om 9.00 uur samen het startsein aan het Plazuidplein. Daar worden zeven grote bomen geplant door leerlingen uit groep 7 van de Calvijnschool.

 • Gemeente Gouda sluit drugspand Noordhoef voor 12 maanden

  De gemeente Gouda heeft zondag jl. de sluiting van de woning aan de Noordhoef in Gouda voor 12 maanden verlengd voor het overtreden van de Opiumwet. Deze sluiting volgt aansluitend op de spoedsluiting van 2 weken. Eerder was in de woning een handelshoeveelheid soft- en harddrugs, een gasdrukwapen en een projectiel lijkend op een granaat aangetroffen. Omdat niet gelijk kon worden vastgesteld of het wapen en de granaat echt waren of dat het replica’s betrof, werd het pand met spoed voor 2 weken gesloten. Nader onderzoek leert dat de granaat een replica betreft en dus niet strafbaar is volgens de Wet wapens en munitie. Het gevonden wapen is waarschijnlijk een gasdrukwapen, naar de exacte werking en strafbaarheidstelling hiervan wordt nog nader onderzoek gedaan.

 • Goed bezochte extra informatieavond bomen Nieuwehaven

  Op verzoek van bewoners van de omringende straten hield de gemeente Gouda donderdagavond 7 november een extra informatieavond over de bomen in de Nieuwehaven. Een groep betrokken bewoners rondom de Nieuwehaven wilde meer informatie over het gelopen proces van de werkgroep en hun eigen ideeën vertellen om een einde te maken aan de wortelopdruk. De avond trok circa 50 bewoners uit de Nieuwehaven en omringende straten.

 • Vrijwilligerspenning voor de heer Nederlof

  Op 7 november ontving de heer A.W. (Ad) Nederlof de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning is uitgereikt tijdens de Senioren Soos in de Ontmoetingskerk.