Homepage RSS icoon

 • Enquête voor mantelzorgers

  De gemeente wil graag meer weten over de behoeften van mantelzorgers aan respijtzorg. Respijtzorg betekent dat er tijdelijk iemand anders de mantelzorgtaken van u overneemt. Er zijn verschillende mogelijkheden van respijtzorg.

 • Actie 'Tegel eruit, plant erin'

  De afgelopen zomer was warm en droog. Hitterecords zijn gebroken. Deze zomer moesten we de koelte opzoeken van de schaduw. De laatste dagen van september en begin oktober waren juist heel nat. Vele regenbuien volgden elkaar in rap tempo op. Veel Goudse voor- maar ook achtertuinen zijn versteend: hitte verhogend en overstromingsgevoelig. Daar willen de tuinambassadeurs van Operatie Steenbreek Gouda iets aan doen.

 • Themadag 'Gasloos wonen'

  Op naar een volledig duurzame energievoorziening: u kunt zich voorbereiden op aardgasvrij wonen op de themadag ‘Gasloos wonen’ op zaterdag 12 oktober in Rotterdam. Deze wordt georganiseerd door woonwijzerwinkel.

 • Verkeerscirculatieplan creëert ruimte voor een aantrekkelijke stad

  Het college van B&W heeft het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan stelt een aantal maatregelen voor die ervoor zorgen dat de stad beter bereikbaar en veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Ook ontstaan er kansen om extra groen toe te voegen aan de binnenstad en de singels. Het winkelgebied wordt met de voorgestelde maatregelen een stuk aantrekkelijker.

 • Pieter Verhoeve voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gouda

  De gemeenteraad heeft in een buitengewone besloten raadsvergadering op 1 oktober 2019 besloten om dhr. Verhoeve (38) aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Gouda. Dhr. Verhoeve is nu burgemeester van Oudewater. De uitkomst van de besloten raadsvergadering is tijdens de openbare raadsvergadering op dezelfde avond bekendgemaakt door dhr. De Koning, voorzitter van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester volgt Mirjam Salet op die waarnemend burgemeester is sinds afgelopen januari.

 • Maud Roukens ‘Heldin voor Gouda’!

  Tijdens de debatavond over 100 jaar Algemeen Kiesrecht in de Garenspinnerij in Gouda heeft het aanwezige publiek Maud Roukens gekozen als ‘Heldin voor Gouda’. Roukens zet zich al vele jaren met hart en ziel, vol passie en energie in voor de kwaliteit van de stad en het mooier maken van de woonomgeving. Ze is nauw betrokken bij GOUDasfalt, maar bijvoorbeeld ook bij burgerinitiatief Pauzelandschap Potterspoort. Volgens de jury is zij een ‘zeer actieve verbinder en inspirator’.

 • Nieuwe koers toerisme Gouda; kwaliteit boven kwantiteit

  Gouda doet het goed op de toeristische markt. Sinds 2012 wordt er gewerkt aan het veroveren van die markt, en met succes. De ambitie van Gouda om 1 miljoen bezoekers te ontvangen, is in 2018 ruimschoots behaald met 1,1 miljoen bezoekers. Tijd om in te zetten op een nieuwe koers, in samenspraak met de toeristische partners in de stad. Een nieuwe koersbepaling en invulling is nodig om Gouda gezamenlijk verder te helpen. Centraal staat dat Gouda inzet op kwaliteit boven kwantiteit. De focus komt te liggen op het verhogen van de bekendheid, het verhogen van de omzet in de binnenstad en het stimuleren van meerdaags verblijf in Gouda.

 • Proef bij Marathonflats voor ondergrondse PMD-inzameling

  Restafval wordt zo goed ingezameld dat een aantal ondergrondse containers overbodig is geworden bij de flats aan de Marathonlaan en het Olympiadeplein. Dat maakt het mogelijk om een proef te starten met gratis inzameling van PMD-afval in de container. Doel van de proef is om te zien of het zwerfafval op straat vermindert en PMD-afval niet vervuild wordt met ander afval dat in de container verdwijnt.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst Spoorzone

  Komt u weleens op het station? Woont u vlakbij het spoor? Fietst of rijdt u over de Burgermeester Jamessingel? Dan horen we graag van u! U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 2 oktober.

 • Update defect Sint Remeijnsbrug

  Update: de brug is inmiddels weer operationeel.
  Wegens een technisch mankement aan de Sint Remeijnsbrug was het waterverkeer van de Kattensingelgracht naar de Gouwe richting het Amsterdamse Verlaat gestremd. Het gaat hier om de brug van het Pottersplein naar de Nieuwehaven.