Turfmarktkerk

De Turfmarktkerk in Gouda bevond zich in slechte staat. Sinds eind mei 2018 ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Omdat die termijnen niet gehaald werden, en uit onderzoek bleek dat er instortingsgevaar dreigde voor de kerk, heeft de gemeente Gouda in oktober 2018 door middel van bestuursdwang, het stutten en slopen tot veilige hoogte overgenomen. Op 15 februari 2019 was de sloop tot veilige hoogte afgerond en ligt de regie nu weer bij eigenaar.

Onderzoek

In opdracht van de directie van de gemeente Gouda en de ODMH is een onafhankelijk feitenonderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond de Turfmarktkerk. De opdracht betrof een objectief feitenonderzoek dat door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding aan BMC is aanbesteed. Er is gesproken met betrokkenen rondom dit dossier. Ook de gemeenteraad heeft tijdens een inloopsessie aan BMC aandachtspunten meegegeven en vragen kunnen stellen. Onderzoeksbureau BMC is gebonden aan de ROA-code en zal derhalve onafhankelijk opereren.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is opgeleverd. Bekijk het rapport Feitenrelaas Turfmarktkerk Gouda.

Wob-verzoeken

Rondom het Turfmarktkerkdossier zijn twee Wob-verzoeken ingediend. Het Wob-besluit is inmiddels genomen en de stukken zijn aangeleverd aan de aanvragers. Bekijk hier het Wob-besluit en onderliggende documenten.

Nieuws- en persberichten

Eerdere berichtgeving over de Turfmarktkerk vindt u in het nieuwsarchief.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Turfmarktkerk.