Heldinnen voor Gouda

De gemeente Gouda zoekt heldinnen! Het gaat om Goudse vrouwen die zich op een inspirerende wijze hebben ingezet voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. Kent u zo’n heldin? Meld haar dan voor 20 juli aan.

Een divers samengestelde jury zal de lijst met genomineerde vrouwen terugbrengen tot vier. Eén van die vier genomineerde vrouwen ontvangt op 28 september de onderscheiding Heldin voor Gouda. De gemeente zoekt nog juryleden, aanmelden hiervoor kan tot 20 juli.

Waardering en stimulans

In september is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Mede als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden voor vrouwen om maatschappelijk actief te zijn enorm toegenomen. Gouda waardeert de maatschappelijke inzet van vrouwen en wil daar in dit jubileumjaar bijzondere aandacht aan besteden door onder meer het uitreiken van de onderscheiding ‘Heldin voor Gouda’. Deze waardering is ook bedoeld als stimulans voor meisjes en vrouwen om maatschappelijk actief te worden.

Voorwaarden

Iedereen in Gouda kan vrouwen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is. (Burger) raadsleden van de gemeente Gouda zijn uitgesloten voor nominatie.

Aanmelden

Iemand nomineren kan via het aanmeldformulier. De gemeente polst vervolgens bij de genomineerde of wij haar mogen opnemen in lijst van genomineerden. Aanmelden als jurylid kan via dit aanmeldformulier. De intentie is een zo divers mogelijke jury, dus het staat iedereen vrij zich aan te melden. 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl