Gemeenteraad

 • De gemeenteraad

  Gemeenteraad 85 De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Gouda. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

 • Agenda en vergaderstukken

  Hamer De gemeenteraad vergadert iedere week op woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties en een enkele pauzeweek. De agenda en achterliggende stukken voor de komende raadsbijeenkomsten en vergaderingen vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS).

 • Webcast

  Webcast 2 De gemeenteraad van Gouda geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc of via uw iPad of telefoon mee te kijken tijdens de raadsvergadering middels een zogenaamde webcast.

 • Griffie

  Schrijven De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds.

 • Groene Hart rekenkamer

  Groene Hart De Groene Hart rekenkamer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.