Vergunning sandwichborden

U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden.

Beschrijving

Voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden (toegestaan voor sportevenementen en voor sociale en culturele evenementen in Gouda, geen commerciële activiteiten) heeft u, op grond van artikel 2.1.5.1 van de APV, een vergunning nodig. Hieraan zijn de voorwaarden verbonden zoals vermeld onder het kopje 'voorwaarden'.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

 • Het is niet toegestaan borden te plaatsen of weg te halen in de ochtend- en avondspits in Gouda (spitstijden zijn van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot 18.00 uur);
 • Alle aanwijzingen van functionarissen van politie en gemeentelijke diensten moeten direct worden opgevolgd;
 • De afmetingen van borden mogen maximaal van A0-formaat (maximaal 83x118) zijn;
 • IJzerdraden ter verbinding van de borden mogen niet buiten de borden steken;
 • De borden mogen op geen enkele wijze aan gebouwen of bouwwerken worden bevestigd;
 • Rond bomen en palen van verkeerslichten mogen geen borden worden aangebracht. Alleen aan stalen en aluminium palen mogen borden worden bevestigd. Verkeers- en straatnaamborden moeten voldoende zichtbaar blijven;
 • De borden moeten in alle omstandigheden minimaal 30 cm van de rand van de rijweg of het fietspad af staan;
 • Er mogen geen borden worden geplaatst binnen de singels (centrum);
 • Voor de verkeersveiligheid is het niet toegestaan borden te plaatsen op een kruising van wegen, binnen 30 meter van een hoek of binnen een afstand van 30 meter van een voetgangers- of fietsersoversteekplaats;
 • Door de plaatsing van de borden mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht;
 • Op de borden moeten naam en telefoonnummer van de vergunninghouder duidelijk leesbaar worden vermeld;
 • De borden moeten direct na afloop van de vergunningperiode worden verwijderd. Dit betekent:indien het evenement/activiteit op een zaterdag en/of zondag plaatsvindt, op een daaropvolgende maandag voor 24.00 uur de borden dienen te zijn verwijderd. Voor de overige dagen, dat voor 24.00 uur van de dag na de dag van afloop van het evenement/activiteit de borden moeten zijn verwijderd.