Drank en horecavergunning

Ondernemers van een horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholhoudende dranken te mogen schenken. De vergunning geldt met name voor horecabedrijven, (sport)kantines, club- en verenigingsgebouwen, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

Daarnaast dient u een exploitatievergunning aan te vragen.

U vraagt een Drank- en Horecavergunning aan als u in uw inrichting alcoholhoudende dranken wilt verstrekken.

Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle gestelde eisen voldoen.
 

Voorwaarden

  • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister van alle op de aanvraag genoemde personen
  • een Verklaring omtrent het gedrag van alle op de aanvraag genoemde personen
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de aanvraag genoemde personen
  • een arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag genoemde personen die in loondienst zijn
  • bij verenigingen en clubs dient een Bestuursreglement te worden overlegd.
  • een plattegrondtekening op schaal, waarop de horecalokaliteiten (alle ruimtes waarin alcohol geschonken wordt) staan.


 

Kosten

Tarieven 2019

Drank- en horecavergunning: € 249,70
Wijziging aanhangsel leidinggevenden: € 59,55
Wijzigen van de inrichting € 59,55